EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

O EDIFICIO: de CONVENTO a MUSEO

Antonio Vázquez é autor de «la mapa y pintura de esta ciudad que le encargaron… para la presentar ante su Mgd.» y «dixo la había hecho bien y fielmente y así lo jura».
Entregouna o 25 de setembro de 1616.

O convento de Santo Domingo no «mapa» de Antonio Vázquez no 1616. Xa estaba construido, pero non a igrexa e torre barroca que hoxe coñecemos. A torre que se ve neste debuxo (con niño de cigoña enriba) é a que se axustou o 30-V-1605 co mestre de cantería, Rodrigo Martínez (Barreiro/Rey, AB 2010)

Expediente de demolición do exconvento de Santo Domingo en 1843 (non apareceron os documentos do mesmo), que non se levou a cabo por falta de cartos. AMB, c. 538.

«Proyecto de reforma del convento de Sto Domingo para la instalación de un puesto de Guardia Civil en la Ciudad de Betanzos. Arquitecto: Dn. Pedro Ramiro Mariño. Año 1899». AMB, c. 538.

Procesión do Xoves Santo (1894). Véxase a igrexa e convento de Santo Domingo ó fondo e á esquerda. Foto: F. J. Martínez Santiso. AMB

Vista parcial dunha fotografía de F. J. Martínez Santiso, datada en 1901, na que se pode observar o convento de Santo Domingo rodeado por hortas cara o Leste e cara o Sur. AMB.

Vista da igrexa e parte do convento de Santo Domingo, coa emblemática e desaparecida «casa de Doña Águeda» ó fondo. Foto: Villar, ca. 1920. AMB.
 

Fachada posterior do antigo convento de Santo Domingo, datada arredor da
década de 1940. AMB.

25-02-1983. Inauguración do Museo das Mariñas polo presidente da Xunta de Galicia, don Gerardo Fernández Albor, en presencia do alcalde, don Vicente de la Fuente García. Este acto foi posible, entre outras cousas, ó labor de recuperación e organización do Grupo Untia, creado por don Santiago de la Fuente García sj.

Fachada posterior do antigo convento de Santo Domingo, que se convertiría, ó remate das obras, na principal do Museo, do Arquivo e da Biblioteca. Marzo de 1986. Foto: Alfredo Erias.

Fachada posterior do antigo convento de Santo Domingo en 1987. Foto: Alfredo Erias. 1986, obras. Fotos: Alfredo Erias. IV-1986, obras. Foto: Alfredo Erias.

Dous albaneis (1º e 3º pola esquerda) e os catro canteiros irmáns de Ambroa, co director do Museo, Alfredo Erias, en xuño de 1989.

Albaneis traballando (VI-1989). Fotos: Alfredo Erias.

O carpinteiro, Rafael Vicente Teijo (XII-1992). Foto: Alfredo Erias.

Manuel Mellid Pena, o xefe de obras (VI-1989). Foto: Alfredo Erias.

Secundino Abeal, un dos magníficos canteiros de Ambroa (VI-1989). Foto: Alfredo Erias.

Corredor baixo leste do claustro con dúas portas barrocas (s. XVII).

Vista do convento e igrexa de Santo Domingo desde o edificio da Torre. Foto: Alfredo Erias.

Porta barroca (s. XVII) que comunicaba o claustro coa sacristía da igrexa. Imaxe de san Antonio (ca. s. XVII).

 

Aínda que pareza que esta pía bautismal (¿séculos XVIII-XIX?) pertence o mosteiro de santo Domingo, en realidade é unha peza máis do museo, ó proceder da desaparecida capela de san Roque Escaleira monumental con porta barroca do século XVII que comunica a planta baixa do claustro coa alta.

 

Corredor baixo leste con porta barroca do século XVII que daba ó refectorio do convento. 1981. Alfredo Erias no proceso de organizar a mostra "VALES VILLAMARÍN, 90 ANIVERSARIO", precedente directo do Museo das Mariñas.
     
Reinauguración do Museo das Mariñas (1993), sendo alcalde Manuel Lagares Pérez.      

INICIO

BIBLIOGRAFÍA

BARREIRO MALLÓN, Baudilio / REY CASTELAO, Ofelia (2010): "El incendio de" Betanzos de 1616". Anuario Brigantino, 33, p. 145-178.

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (17-06-1981): "Francisco Vales Villamarín: Exposición antológica de su vida, su obra y su tiempo". La Voz de Galicia.

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2011): "Museo das Mariñas (I)". Anuario Brigantino, 34, p. 521-534.

PARDO VILLAR,  Aureliano (1930..,) "El convento de Santo Domingo de Betanzos". Boletín de la Real Academia Gallega, nº 227...

RÍOS MIRAMONTES, Teresa (1984): "La Torre de la Iglesia de Santo Domingo de Betanzos". Anuario Brigantino, 7, p. 97-104.