EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

COLECCIÓN RAFAEL SEOANE

RAFAEL SEOANE
  Machados neolíticos.

Machados da Idade do Cobre e do Bronce.

Punta de lanza da Idade do Bronce.

Diversas pezas de cerámica grega.

Terracota funeraria grega de estilo Tanagra. Século IV-III aC.

 

Rhyton grego para ofrendas funerarias. Século IV-III aC.

 

Rhyton grego para ofrendas funerarias. Século IV-III aC.

 

Terracota funeraria grega que representa unha muller sedente espida con flores nas mans. Nos extremos dos brazos da cadeira hay sendas cabezas do deus Sileno. Século IV-III aC.
Oinochoe funerario grego. Século V-IV aC. Urna funeraria ibérica e exvotos ibéricos.
Exvoto funerario ibérico. Exvoto funerario ibérico. Exvoto funerario ibérico. Exvoto funerario ibérico. Exvoto funerario ibérico.
Exvoto funerario ibérico.

 

Exvoto funerario ibérico.

 

Exvoto funerario ibérico.

 

Exvoto funerario que, sendo quizais da Cultura Ibérica, amosa un elemento de transición coa Celtibérica, ao ter o que parece un torques.

 

Torques, brazaletes e aros, de ouro e prata, da Cultura dos Castros. Foto: Lois Ladra.

 

         
Novizo danzante de Cibeles e Attis no momento de emascularse o pene cun coitelo de pedernal para se converter en sacerdote (gallus).

(versión en español)

 

Fondo de vitrina, deseñado por Alfredo Erias, no que se contextualizan (deus Príapo de Pompeya) e amplifican  diversas pezas da cultura romana e céltica: amuletos fálicos, campá de tintinabulum, sítulas. moedas, fusaiola. Aplique romano de bronce con imaxe de emperador do Baixo Imperio.

 

 

Fibelas romanas.

 

 

Campá romana de tintinabulum. Dedal romano de guarnicioneiro.  Probable aplique de armadura de lexionario romano. Aguia-relicario de ouro e pedras preciosas con bala de chumbo engarzada por detrás. A media lúa pode indicar a procedencia do mundo cultural islámico (s. XV?)

Lucerna romana.

 

Peza de cerámica prehispánica. 

 

Peza de cerámica prehispánica. 

 

Peza de cerámica prehispánica procedente do desaparecido Museo Escolar das Escolas García Irmáns de Betanzos e entregada ao Museo das Mariñas por don Vicente García Blanco. Peza de cerámica prehispánica. 

 

Peza de cerámica prehispánica. Peza (chífaro) de cerámica prehispánica. abano do século XVIII.

 

 

INICIO

Inauguración da Sala Rafael Seoane no Museo das Mariñas o 22-04-2016.      

BIBLIOGRAFÍA

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2015): Museo das Mariñas (de Betanzos) (IV): Un novizo danzante de Attis e Cibeles no supremo acto de emasculación en honra da Magna Mater, outras pezas máis e algunhas notas sobre Santalla de Bóveda”. Anuario Brigantino, nº 38, pp. 125-152.

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2015): Museo das Mariñas (de Betanzos) (IV): Un novicio danzante de Attis y Cibeles en el supremo acto de emasculación en honor de la Magna Mater, otras piezas más y algunas notas sobre Santa Eulalia de Bóveda”. Anuario Brigantino, nº 38, pp. 125-152.

LADRA, Lois; ARMADA, Xosé Lois; MARTINÓN-TORRES, Marcos (2014): "Ourivería galaica no Museo das Mariñas: a Colección Seoane". Anuario Brigantino, nº 37, pp. 25-52.