EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

OFICIOS

Arado romano. Xugos. Rodas de carro. Xamuga. Torno.
Bocachaves. Bocachaves. Bocachaves. Bocachaves. Bocachaves.
Bocachaves. Bocachaves. Cómoda. Teares, rodas de fiar... Tear, tascón, gramadeira, ripo.
De abaixo arriba: tascón, gramadeira e dous ripos. Tear, colchas de trapos e dous ripos. Caixa e palillos para facer encaixe de Camariñas. Procede de Betanzos (arredor de 1900). Caixa e palillos para facer encaixe de Camariñas. Pertenceu a dona María García de la Iglesia, que pasaba longas tempadas en Pisón, cerca de Miodelo (Bergondo). Víase en Betanzos co seu mozo, don Manuel Monteagudo García, con quen casaría en 1909. A partir desta data xa non fará encaixe. Doación do seu fillo, o ilustre arqueólogo e filólogo, don Luis Monteagudo García.
Xogo de cardadores de lá (s. XIX). Máquina de coser roupa. Cadeira de barbeiro de Presedo (Abegondo). Pertenceu a "Francisco de Brandián". Lagar doado por don Tomás López Loureda.
Lagareta. Maqueta de lagar, realizada por don Manuel Lauda Arcay. Maqueta da casa mariñá onde naceu o seu autor, don Manuel Lauda Arcay. Metate para moer cacao (Betanzos, século XIX). Depósito de don José Rosende Varela. Exemplos da mellor cestería das Mariñas de Betanzos, obras de don Manuel Lauda Arcay.
Lagar. Lagares e alambique. Alambique tradicional da popular "caña", tendo fama Betanzos de facer a mellor. O oficio de facer pan. Muíños de man castrexo-romanos (e algúns quizais anteriores) e unha rateira tradicional. O oficio de facer pan. Apeiros de labranza e outros utensilios (peneiras, copetas para facer bolos de maínzo).
Pesas e medidas anteriores ó Sistema Métrico Decimal. Romanas, balanzas e unha antiga pesa de pedra de Betanzos doada por don José Luís Zamora. Roda de afiador do Ballet Rey de Viana.  Barquín de ferreiro.  Cerámica popular.
   
Estribos con ornamentación metálica de carácter real borbónico (flor de lis) Poderían datarse no século XVIII ou XIX. Estribo de coiro e metal. Pode datar do século XIX.  Estribo de metal dourado. Pode datar do século XIX.     

INICIO

BIBLIOGRAFÍA:

NÚÑEZ LENDOIRO, José Raimundo (1982): "Las pesas y medidas de Betanzos". Brigantium: boletín do museo arqueolóxico e histórico de a coruña.