EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

MEDALLAS
Depósito dos herdeiros de don Francisco Vales Villamarín

EXPOSICIÓNS
1.- Medalla conmemorativa da Exposición Universal de París (1855) 2.- Medalla conmemorativa da Exposición Universal de París (1867)
3.- Medalla conmemorativa da Exposición Universal de París (1878) 4.- Medalla conmemorativa da Exposición Universal de París (1878)
5.- Medalla conmemorativa da Exposición Universal de París (1878) 6.- Medalla conmemorativa da Exposición Universal de Barcelona (1888)
ESPAÑA
7.- Medalla conmemorativa do matrimonio de Alfonso XII e María de las Mercedes (1878) 8.- Medalla conmemorativa do matrimonio de Alfonso XII e María de las Mercedes (1879)
9.- Medalla conmemorativa da visita da raíña María Cristina á Casa de la Moneda (1894) 10.- Homenaxe dos Concellos aos reis (1925)
11.-
Anverso e reverso da primeira peseta (1868), unidade monetaria adoptada oficialmente
para toda España en 1869, sendo ministro de Facenda Laureano Figuerola.
12.- Medalla conmemorativa do Centenario da Academia de Minería (1877)
13.- Medalla conmemorativa da inauguración do ferrocarril de Ciudad Real (1879) 14.- Medalla conmemorativa da inauguración do monumento a D. José Elduayen. Vigo (1896)
   
21.- Medalla conmemorativa da primeira volta ao mundo en barco blindado (1867)    
 
FRANCIA
15.- Medalla conmemorativa do Centenario da Casa da Moeda (1789) 16.- Medalla conmemorativa da Exposición Universal do Centenario de 1789 (1889)
17.- Medalla de confianza de cinco soles (1792) 18.- Medalla da Casa da Moeda de París (1900)
 
RELIXIÓN
19.- Medalla do Pontificado de Pío IX (1846) 20.- Medalla conmemorativa da proclamación do dogma da Inmaculada Concepción, por Pío IX (1854)

INICIO