EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

APOSTOLADOS da ESCOLA de RUBENS

"S. PEDRO". Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. JVAN EVANGELISTA". Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. IOANNES". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou. "S. TIAGO MAIOR". Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. IACOBVS MAIOR". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou. "S. IACOBVS MINOR". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou.
"S. ANDRES". Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. ANDRÆAS". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou. "S. TIAGO MENOR" É San Felipe no apostolado de Rubens do Museo del Prado. Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. PHILIPPVS". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou. "S. THOME". É Santiago Menor no apostolado de Rubens do Museo del Prado. Correspóndese coa iconografía do San Mateo de Ryckmans. Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. MATTHÆVS". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou.
"S. BARTHOLOME". Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. BARTHOLOMEVS". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou. "S. MATIAS". Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos.

"S. MATIAS". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou.

"S. SIMON".  É Santo Tomás no apostolado de Rubens do Museo del Prado. Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos.

"S. SIMON". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou.

"S. JVDAS THADEO". É San Mateo no apostolado de Rubens do Museo del Prado. Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. THOMAS". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou. "S. PHELIPE". É San Simón no apostolado de Rubens do Museo del Prado. Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. IVDAS THADÆVS". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou. "S. PABLO". Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. "S. PAVLVS". Gravado a buril de N. Ryckmans (s. XVII) procedente de Amberes, da colección doada por Mireille Madou.
Cristo Salvador. Único cadro que conserva o marco orixinal barroco do s. XVII. Non se conserva o cadro equivalente do apostolado de Rubens do Museo del Prado. Óleo sobre táboa, procedente de Amberes, da Escola de Rubens. Estivo no Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos. Parte posterior do cadro de Cristo Salvador. Ten dúas marcas, que tamén se repiten noutros cadros da colección: o escudo de Amberes e a marca do artesán que prepara a táboa. marca na parte posterior do cadro do Salvador co escudo de armas da cidade de Amberes. marcas na parte posterior do cadro de "S. JVAN EVANGELISTA" representando o escudo de armas de Amberes e ó artesán da táboa. Porta da Arca das tres chaves do Hospital de San Antonio de Padua, de Betanzos, coa representación dos seus fundadores.

(versión en español)

 
Táboa de indulxencias do santuario de Nosa Señora do Camiño, concedidas polo Papa Gregorio XIII en 1581. Santiago Apóstolo (século XIX?), recreado a partir do existente no Pórtico da Gloria. San Silvestre, un santo ou pastorciño en primeiro plano, a táboa de indulxencias de Nosa Señora do Camiño e, detrás, o neno Xesús co orbe. Proceden da igrexa de Santiago de Betanzos. Virxe Dolorosa. Procede da capela do Hospital de san Antonio de Padua de Betanzos.

INICIO

BIBLIOGRAFÍA

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2013): "Museo das Mariñas (de Betanzos) (III): Porta da Arca das tres chaves do Hospital de San Antonio de Padua, de Betanzos, coa representación dos seus fundadores". Anuario Brigantino, nº 36, pp. 381-384.

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2013): "Museo das Mariñas (de Betanzos) (III): Puerta del «Arca de las tres llaves» del Hospital de San Antonio de Padua, de Betanzos, con la representación de sus fundadores". Anuario Brigantino, nº 36, pp. 381-384.

MARTÍNEZ-BARBEITO MANOVEL, Beatriz (1987): "La recuperación del patrimonio: restauración del Apostolado del Hospital de S. Antonio de Padua de Betanzos", pp. 127-144.

VALES VILLAMARÍN, Francisco (1948): "De nuestro patrimonio artístico. Dos pinturas en el hospital de San Antonio de Padua". Anuario Brigantino.

VÁZQUEZ MIRAMONTES, Sergio (2005): "El Apostolado del Museo das Mariñas: la huella de Rubens en Galicia" Anuario Brigantino, pp. 363-400.