EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

RELOXO DE TORRE

Maquinaria do reloxo de torre ("Torre do Reló"), realizado por Lombardero en 1757. Torre do Reló e igrexa de Santiago en 1895. Foto: F. J. Martínez Santiso.

INICIO