EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

A CULTURA DOS CASTROS E DE ROMA
(compleméntase coa COLECC. RAFAEL SEOANE)

MOEDAS

ROMANAS

 

Ara romana de Alto Xestoso.

 

Ara romana de Fervenzas.

 

Estela funeraria romana de Mazarelas (baleirado).

 

Estela funeraria romana de Recebés.

 

 
Falo cortado de pedra, do castro de Adragonte (Paderne), probablemente do culto de Attis e Cibeles. Depósito de don Pedro Bonome Rivas.

(versión en español)

 

Sepulcro tardorromano de Paleo (Carral).

 

Fusaiola de pedra co texto: REBE TRASANGIUGE. Foi atopada o 15-10-2001 polo arqueólogo don Andrés Pena no santuario de Santa Comba, en Covas, Ferrol. Depósito do concello de Narón.

 

Obxectos de bronce do Castro Pequeno do Neixón, excavado por Cuevillas nos anos 20 do s. XX. Brazalete decorado; 2 colgantes bicónicos; 2 posibles puntas de frecha; peza de obxecto descoñecido e anaco de fundición. Doazón de don Juan Ramón Díaz García-Jácome.

 

INICIO

 

BIBLIOGRAFÍA

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (1990): "O xacemento arqueolóxico de Paleo (Carral): dun machado de época megalítica a unha necrópole tardorromana e/ou altomedieval". Anuario Brigantino, n. 13.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, María (2005-2006): "Moedas romanas do Museo das Mariñas...". Anuario Brigantino 2005 e 2006.

LADRA, Lois; ARMADA, Xosé Lois; MARTINÓN-TORRES, Marcos (2014): "Ourivería galaica no Museo das Mariñas: a Colección Seoane". Anuario Brigantino, nº 37, pp. 25-52.

LÓPEZ CUEVILLAS, F e BOUZA BREY, F. (1926): "Prehistoria galega: O Neixón". Boletín de la Real Academia Gallega, nº 181.

MONTEAGUDO GARCÍA, Luís (1996): “La religiosidad callaica: estela funeraria romana de Mazarelas (Oza dos Ríos, A Coruña), cultos astrales, priscilianismo y outeiros”. Anuario Brigantino, 19, págs. 11-118.

PENA GRAÑA, Andrés (2005): "REBE TRASANGIUGE: una nueva lectura del epígrafe de Covas". Anuario Brigantino 2005, nº 28, pp. 39-46.

RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio (2013): "Una dedicatoria a COHVE PROBONONO en Alto Xestoso" (Monfero, A Coruña).

VALES VILLAMARÍN, Francisco (1993): "Notas arqueológicas: una nueva ara galaico-latina". Xa fora publicada en Abrente, nº 1, 1969.

VÁZQUEZ GÓMEZ, Xoán L. (1993): Fragmento de estela funeraria en Recebés (Santa Maria de Ois, Coiros)”. Anuario Brigantino, nº 16, pp. 29-32.