EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

A CULTURA DOS CASTROS E DE ROMA
(compleméntase coa COLECC. RAFAEL SEOANE)

MOEDAS ROMANAS DO MUSEO DAS MARIÑAS

Catalogación de María  González Sánchez (coordinación, Alfredo Erias). Anuario Brigantino 2005 e 2006.

1) República, probablemente do século III a.C.
Anverso: cabeza de «Minerva ou Palas» (personificación de Roma) con casco alado, pendente e colar, mirando á dereita. Debaixo do queixelo figura o signo “X”.
Reverso: os xemelgos Cástor e Pólux, fillos de Xúpiter, chamados «os Dióscuros» montados a cabalo, lanza en riste e cabalgando cara a dereita.
Exergo: ROMA en cartela.
Módulo: 18 mm. Denario de prata. 3 g.
Procedencia: Tiobre.
Depósito (?) de D. José R. Núñez Lendoiro.
Número de rexistro: 208.

2) República, acuñada por Marcus Furius L.f. Philus, da Familia Furia, no 119 a.C.
Anverso: Xano representado con dobre cabeza. M(arci)FOVRI(i)L(ucii)F(ilii)
Reverso: Roma estante, á dereita, levantando a súa man dereita, supostamente para coroar un trofeo que non é visible debido á falta da parte superior da moeda; coa man esquerda sostén un cetro. Na parte baixa hai dous escudos e dous carnix.
Lenda: ROMA, á dereita do campo. Exergo: PH(i)LI
Módulo: 17 mm. Denario de prata. 3,65 g.
Procedencia: Tiobre.
Depósito (?) de D. José R. Núñez Lendoiro.
Número de rexistro: 203
3) República.
Anverso: deus Xano representado con dúas caras.
Reverso: ?
Módulo: 34 mm. 28,85 g.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1871
4) Alto Imperio. Augusto, 27 a.C.-14 d.C.
Anverso: cabeza mirando á dereita. [...]AVGVSTVS DIVI F PATER
Reverso: dúas figuras (Caio e Lucio) con túnicas aos lados dun
trono co caetra en relevo. EL CAESARE
Módulo: 17 mm. 3,75 g.
Procedencia: Tiobre.
Depósito (?) de D. José R. Núñez Lendoiro.
Número de rexistro: 209
5) Alto Imperio. Augusto, 27 a.C.-14 d.C.
Anverso: cabeza mirando á esquerda. Gráfila. [...]AVG(vstvs)
Reverso: coroa de loureiro e no centro a lenda:
IVLIA TRAD(vcta)
Arredor: gráfila.
Módulo: 25 mm. 10,675 g.
Procedencia: Callobre (Oza dos Ríos).
Número de rexistro: 1999.
6) Alto Imperio. Calígula, 37-41 d.C.
Vipsania (familia á que pertencía Agripa). 
Anverso: busto, de Agripa, con coroa rostral mirando á esquerda en relevo.
[M(arcvs)] [A]GRIPPA L(vcii) F(ilivs) COS[...]
Reverso: Neptuno estante, espido, de fronte e mirando
á esquerda, sostendo o tridente nunha man e na
outra, un golfiño; porta manto sobre os ombros.
Letras: S(enatvs) C(onsulto)
Módulo: 28 mm. As de bronce. 9,35 g.
Procedencia: Tiobre.
Depósito (?) de D. José R. Núñez Lendoiro.
Número de rexistro: 199
7) Alto Imperio. Claudio I, 41-54 d.C.
Anverso: busto mirando á esquerda. [CL]AVDIVS[...]MTRPIM.
Reverso: a liberdade personificada nunha figura
feminina que leva ou sostén o pilevs nunha man e
un cetro na outra. LIBER[TAS] AVGVSTA
Letras: S(enatvs) C(onsulto)
Módulo: 26 mm. 11,10 g.
Procedencia: Tiobre.
Depósito (?) de D. José R. Núñez Lendoiro.
Número de rexistro: 201
8) Alto Imperio. Claudio I, 41-54 d.C.
Anverso: busto mirando á esquerda en relevo.
{¿CLA?}VDIVS CAESAR AVG[...]
Reverso: Ceres sedente. CERE{¿S?}
Módulo: 23 mm. 11,5 g.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1624
9) Alto Imperio. Claudio I, 41-54 d.C.
Anverso: Modivs (modio). [CA]ESARAVG TI C[...]
Reverso: S(enatvs) C(onsvlto) COSDESIT[...]
Módulo: 15 mm. Cuadrante (1/4 de as) de bronce. 2,75 g.
Procedencia: Tiobre.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 1855
10) Alto Imperio. Claudio I, 41-54 d.C. Moeda Incusa.
Anverso: cabeza gravada cara dentro. Gráfila. [CL]AVDIV[...]
Reverso: unha figura feminina estante mirando á dereita.
Letra S(enatvs) [C(onsvlto)] [...]ATAS
Módulo: 27 mm. 9,9 g.
Procedencia: Callobre (Oza dos Ríos).
Número de rexistro: 1995
11) Alto Imperio. Clavdio I, 41-54 d.C.
Anverso: modivm saíndo en pequeno relevo. [...]AVG TICL[...]
Reverso: S(enatvs) C(onsvlto) [...]ITTONMTA[...]
Módulo: 15 mm. 2,4 g.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2786
12) Alto Imperio. Clavdio I, 41-54 d.C.
Anverso: modivm en pequeno relevo. [...]TICLA.
Reverso: S(enatvs)C(onsvlto) Gráfila. [...]COSDESI[...]
Módulo: 14 mm. 2,6 g.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2787
13) Alto Imperio. Clavdio I, 41-54 d.C.
Anverso: modivm. [...]AV[...]
Reverso: S(enatvs)C(onsvlto) IMP(erator)COSD.S[...]
Módulo: 15 mm. 2,8 g.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2788
14) Alto Imperio. Vespasiano, 69-79 d.C.
Anverso: busto mirando á dereita en relevo.
IMP(erator) CAESAR VESPA SIAN(o)AVG(vstvs)CO[...]
Reverso: Aequitas, alegoría da equidade. Figura
feminina sostendo unha balanza e unha
cornucopia que personifica a xustiza nos
tratos. Letras S(enatvs) C(onsvlto).
Módulo: 22 mm. 9,9 g.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1623
15) Alto Imperio. Traxano, 98-117 d.C.
Anverso: busto en relevo, con coroa radiada, mirando á dereita.
IMP(erator)C(aesne)R(va)TRAIANOOPTIMO
[...]ARTHICOPMTR(ibvnicias)P(otestate)CO[...]
Reverso: o emperador Traxano no medio en
actitude militar, avanzando cara á dereita e
mirando á esquerda, entre dous trofeos militares.
SENATVS[...]ANU[...]
Módulo: 27 mm. 10,55 g.
Procedencia: Tiobre.
Doazón: Fundación Barrié
Número de rexistro: 1191
16) Alto Imperio. Traxano, 103 d.C.
Anverso: cabeza do emperador mirando á
dereita. IMP(erator) CAES NERVAE
TRAIANO AVG(vstvs) GER(manicvs)
DAC PM TR (ibvnicias)P(otestas)
COS V P(ater)P(atriae)
Reverso: Dacia sentado no lado dereito e
mirando cara á esquerda, onde se sitúa un
trofeo militar. SPQR OPTIMO PRINCIPI
Abaixo: S(enatvs)C(onsvlto).
Módulo: 32 mm. Sestercio. 24,35 g.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1870
17) Alto Imperio. Favstina (nai), 150 d.C.
Anverso: busto feminino en relevo, mirando á dereita.
DIVAFAVSTIN(a).
Reverso: figura feminina mirando á esquerda con
cetro nunha man. Letras S(enatvs) C(onsvlto). [...]VS
Módulo: 25 mm. 11,75 g.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2789
18) Alto Imperio. Xulia Mamea, nai de
Severo Alexandre, ¿220?-235 d.C.
Anverso: busto feminino mirando á dereita.
IVLIAMAMA EAAVGVSTA
Reverso: Felicitas, mirando á esquerda, con
columna e caduceo. Letras S(enatvs)C(onsvlto). FEL[ICI]T ASPVBLICA
Módulo: 30 mm. 19,85 g.
Procedencia: Tiobre.
Doazón: Fundación Barrié.
Número de rexistro: 1192
19) Alto Imperio. Galieno, 260-268 d.C.
Anverso: busto barbado con coroa, mirando á dereita. GALLI E {¿NV?}[...]
Reverso: cabalo alado, probablemente Pegaso. [...]S[...] {¿G?} S[...]
Exergo: N .
Módulo: 19 mm. Antoniniano. 3,4 g.
Procedencia: Tiobre.
Depósito (?): D. José R. Núñez Lendoiro.
Número de rexistro: 205
20) Alto Imperio. Galieno, 260-268 d.C.
Anverso: busto barbado con coroa radiada mirando á dereita. GALLI[ENVS][...]
Reverso: grifo: animal de catro patas, con cabeza de
aguia, alado e mirando á esquerda. (A)POLLINI[...]
Módulo: 17 mm. Antoniniano. 3,45 g.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1632
21) Alto Imperio. Galieno, 260-268 d.C.
Anverso: cabeza mirando á dereita. GALLIENVSAVG(vstvs)
Reverso: un animal de catro patas, mirando á esquerda.
Gráfila. DIE{¿?}{¿A?}ECC.
Módulo: 20 mm. 3,2 g.
Procedencia: Tiobre.
Número de rexistro: 1259
22) Alto Imperio. Galieno, 260-268 d.C.
Anverso: busto barbado con coroa radiada, mirando á dereita. [GA]LLIENVS
Reverso: unha figura con ¿? ONINHE[...]
Módulo: 19 mm. Antoniniano. 2,9 g.
Procedencia: Tiobre.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 1854
23) Alto Imperio. Galieno, 260-268 d.C.
Anverso: busto con coroa radiada, mirando á dereita. Gráfila.
GALLI[ENVSA]VG(vstvs)
Reverso: un animal de catro patas con pescozo e patas moi
longas, probablemente un grifo. Ten gráfila. DI[...]VG
Módulo: 17 mm. Antoniniano. 1,86 g.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2782
24) Alto Imperio. Claudio II, 268-270 d.C.
Anverso: cabeza barbada, con coroa radiada, mirando á dereita. CLAVDIVS
Reverso: unha figura masculina núa, probablemente un xenio, mirando á esquerda, con cornucopia nunha man e pátera na outra. [...]NIVS[...]
Módulo: 18 mm. Antoniniano. 2,36 g.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 1964
25) Alto Imperio. Claudio II, 268-270 d.C.
Anverso: cabeza con algo de relevo e con coroa radiada,
mirando á dereita. DIVICCCLAVDIVS
Reverso: unha figura con cetro e rama (?). Gráfila.
IODIVI..{¿N?}I
Módulo: 21 mm. Antoniniano. 2,4 g.
Procedencia: ?
Doazón: ?
Número de rexistro: 1980
26) Alto Imperio. Clavdio II, 268-270 d.C.
Anverso:cabeza, con coroa radiada, mirando á dereita.
[...]CLAVDIVSAVG(vstvs)
Reverso: unha figura feminina. [...]EXA[...]
Módulo: 22 mm. Antoniniano. 2,85 g.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2763
27) Alto Imperio. Moeda Incusa.
Anverso e Reverso: Aparece o mesmo a ambos lados:
cabeza masculina á dereita e en relevo. OP OMI {¿KVPV?}
Módulo: 12 mm. 1,8 g.
Procedencia: Tiobre.
Depósito (?) de D. José Núñez Lendoiro.
Número de rexistro: 204
28) Alto Imperio.
Anverso: cabeza con coroa radiada mirando á dereita.
[...]{¿IM}P C CLIID[...]
Reverso: unha figura masculina con roupa militar, cunha vara
ou lanza nunha man e unha rama na outra. VIR TU S[...]
Módulo: 19 mm. Antoniniano. 2,45 g.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 1658
29) Alto Imperio.
Anverso: cabeza con coroa radiada, dereita. [...]PO[...]
Reverso: a paz. Simbolízase coa figura dunha muller que leva
unha rama de olivo nunha man e caduceo na outra. Gráfila .A X
Módulo: 17 mm. Antoniniano. 2 g.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 1663
30) Alto Imperio.
Anverso: cabeza con coroa radiada mirando á dereita.
Reverso: esperanza: figura feminina andando á esquerda,
cunha flor na man. SPES
Módulo: 16 mm. 2 g.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2806
31) Probablemente de Constantino I o Grande (307-337 d.C.).
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita. [...]CONSTANTINVSAVG(vstvs)
Reverso: unha figura masculina con cetro na man. AVGVST[...]
Módulo:13 mm.; 1,65 g.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1701
32) Constantino I o Grande (307-337 d.C.).
Anverso: busto do emperador, mirando cara á dereita e con casco adornado e coroza.
CONSTAN TINVS AVG(vstvs)
Reverso: un altar ou ara sobre a que está a bola/globo e no seu interior as letras: VO / TIS / XX . Entre as letras, tres estrelas. BEATA TRAN***QUILI[TAS]
Exergo: STR
Módulo: 17 mm.; 1,90 g. Follis.
Procedencia: Atopada en Xerpe-Tiobre (Betanzos).
Número de rexistro: 1824
33) Constantino I o Grande (307-337 d.C.)
Anverso: cabeza con coroa laureada, mirando á dereita.
IMP(erator)CONSTANTINVSP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: Sol estante, con capa, portando globo nunha
man e elevando a outra cara o ceo.
Módulo: 24 mm.; 3,60 g. Follis.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2760
34) Moeda pertencente a unha das series conmemorativas na época de Constantino I e dos seus fillos (330-348 d.C.).
Anverso: busto feminino con casco, mirando á esquerda, alegoría de Roma. Gráfila.
Reverso: loba amamantando a dous nenos: Rómulo e Remo, mirando á esquerda. Na parte superior, dúas estrelas. Gráfila.
Exergo: .PLC
Módulo: 15 mm.; 2,40 g.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1670
35) Moeda pertencente a unha das series conmemorativas na época de Constantino I e dos seus fillos (330-348 d.C.).
Anverso: busto feminino con casco e vestiario militar, mirando á esquerda. Alegoría de Roma.
[...]RS ROMA
Reverso: loba amantando a Rómulo e Remo con dúas estrelas de oito puntas enriba.
Exergo: SCONS (Constantinopolis- ceca de Constantinopla)
Módulo: 16 mm.; 2,20 g. Centenional.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2781
36) Moeda pertencente a unha das series conmemorativas na época de Constantino I e dos seus fillos (330-348 d.C.).
Anverso: busto de Minerva ou Roma con casco e vestiario militar, mirando á esquerda. Gráfila.
VRBS ROMA
Reverso: loba amantando a Rómulo e Remo con dúas estrelas ós lados e colar enriba. Gráfila.
Exergo: SCONS (Constantinopolis- ceca de Constantinopla)
Módulo: 16 mm.; 2 g. Centenional.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2802
37) Moeda pertencente a unha das series conmemorativas na época de Constantino I e dos seus fillos (330-348 d.C.).
Anverso: busto feminino, con casco e vestiario militar, mirando á esquerda. Alegoría de Roma. CONSTA[...] NOPOLIS
Reverso: Victoria estante cara á esquerda, portando lanza e apoiando a outra man nun escudo. Gráfila.
Exergo: R & E
Módulo: 17 mm.; 2,30 g. Centenional.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2840
38) Probablemente de Constantino II (337-340 d.C.)
Anverso: busto, con algo de relevo e coroa, mirando á dereita. [...]NSTANTINVS[...]
Reverso: dous soldados ós lados co estandarte do exército romano no medio.
Módulo: 15 mm.; 2,15 g.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2769
39) Constante I (337-350 d.C.)
Anverso: busto con coroa diademada, mirando á dereita. Gráfila.
CONS[...]NS P(ivs)F(elix) A[V]G(vstvs)
Reverso: coroa de loureiro e no interior: VO[T] / XX / MVL XXX
Módulo: 15 mm.; 1,45 g.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1694
40) Constante I (337-350 d.C.).
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita. Gráfila. D(ominvs)N(oster)CONSTA NSP[...]
Reverso: dous soldados con lanzas ós lados e estandarte do exército romano no medio. Gráfila. [GLOR]IAEXERC ITVS
Módulo: 15 mm.; 1,40 g.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1868
41) Constancio II (337-361 d.C.).
Anverso: busto cara a dereita, con coroa. D(ominvs)N(oster)CONS TIVSP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: soldado romano alanceando a un xinete bárbaro caído, o cabalo detrás e o escudo no chan. FELTEMP[REPA]RATIO
Exergo: {¿K?}QS.
Módulo: 18 mm.; 2,25 g. Silicua.
Procedencia: Tiobre.
Depósito (?) de D. José Núñez Lendoiro.
Número de rexistro: 207
42) Constancio II (337-361 d.C.)
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita. [...]CONSTANTIVSNOB[...]
Reverso: dous soldados con lanzas ós lados e dous estandartes
do exército romano no medio. Gráfila.
GLOR[IA][...] ITV.
Exergo: CONST (Constantinopolis- ceca de Constantinopla)
Módulo: 17 mm.; 1,85 g. Medio centenional.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1664
43) Constancio II (337-361 d.C.).
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita. D(ominvs)N(oster) CONSTAN TIVS[...]
Reverso: dous soldados loitando, un monta un cabalo e leva un gorro; o outro, está de pe, portando lanza e escudo. FELTEMPR EPARATIO
Exergo: MRA
Módulo: 15 mm.; 2,25 g. Silicua.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1665
44) Probablemente de Constancio II (337-361 d.C.).
Anverso: busto con coroa mirando á dereita. Gráfila. CONSTANTI VSP(ivs)F(elix)[...]
Reverso: dúas Victorias estantes e de lado, mirándose unha á outra, levan ambas grilandas e palmas. No medio aparece a letra «M». Gráfila. [V]ICTOR[I]A EDDAVGGQNN
Exergo: PA.L
Módulo: 16 mm.; 1,80 g. Medio centenional.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1666
45) Constancio II (337-361 d.C.).
Anverso: busto con diadema cara á dereita. Gráfila. [...]ONSTAN TIVS P(ivs) . AVG(vstvs)
Reverso: dous soldados loitando, un monta un cabalo e o outro está de pe, portando lanza e escudo. Gráfila. FELTEMP REPARA[TIO]
Módulo: 17 mm.; 1,75 g. Medio centenional.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1686
46) Constancio II (337-361d.C.)
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita. Gráfila.
D(ominvs)N(oster) CONSTAN TIV[...]P[...]
Reverso: dous soldados loitando: un, seguramente Persa,
vai a cabalo e o outro está de pe con lanza e escudo.
F[ELT]EM[P] REPARATIO
Módulo: 19 mm.; 2,05 g. Centenional.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1963
47) Constancio II (337-361 d.C.)
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita. D(ominvs)N(oster)CONSTAN.IVS[...]AVG(vstvs)
Reverso: dous soldados loitando, un a cabalo no chan e o outro estante con lanza e escudo.
[FEL]TEMP REPARATIO
Módulo: 16 mm.; 2,65 g. Medio centenional.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2775
48) Constancio II (337-361 d.C.)
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita. [...]CONST[...]TIVSP(ivs)F(elix)A[VG]
Reverso: dous soldados con lanza e escudo e estandarte do exército romano no medio.
Exergo: SMAT
Módulo: 16 mm.; 1,67 g. Medio centenional.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2777
49) Constancio II (337-361 d.C.)
Anverso: busto con diadema de perlas, mirando á dereita. [...]TIVSP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: dous soldados loitando, un a cabalo no chan e o romano con lanza e escudo.
[...]REPARATIO
Módulo: 16 mm.; 1,66 g. Medio centenional.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2783
50) Constancio II (337-361d.C.)
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita. [...]N[...]TIVSP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: unha figura masculina.
Módulo: 15 mm.; 2,55 g. Medio centenional.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2825
51) Constancio II (337-361d.C.)
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita. .ONSTAN T[...]SP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: unha figura estante (emperador) co labarum nunha man e na outra o orbis sobre o que se sostén ó ave Fénix. No outro lado, á dereita, conducindo o temón da nave vai unha Nike. Gráfila. FELTEMP[...]
Exergo: PARL (Prima ARLes- ceca de Arles)
Módulo: 16 mm.; 1,95 g. Medio centenional.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2832
52) Constancio II (337-361 d.C.)
Anverso: busto con diadema de perlas, mirando á dereita. Gráfila.
[D(ominvs)]N(oster)CONSTAN TIV..P(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: dous soldados loitando, un a cabalo e o outro con lanza e escudo. Gráfila. [F]ELTEM[PREPA]RAT[IO]
Módulo: 19 mm.; 2,25 g. Silicua.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2835
53) Constancio Galo (351-354 d. C.).
Anverso: busto mirando á dereita. D(ominvs)N(oster)CON[...]ANTIVSIVNNOB
Reverso: Non se ve.
Módulo: 17 mm.; 2,17 g. Medio centenional.
Procedencia: Tiobre.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 1848
54) Constancio Galo (351-354d.C.)
Anverso: busto con coroa mirando á dereita. Gráfila. [...]NOBCAES
Reverso: dous soldados loitando, un a cabalo no chan e o outro estante con lanza e escudo. FELTEMP[REPA]RATIO
Exergo: SCON (Probablemente ceca de Constantinopla).
Módulo: 19 mm.; 2,25 g. Silicua.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2774
55) Valente (364-378 d.C.).
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita. [...]VALEN SP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: unha figura alada, Nike, portando unha palma, camiñando cara á dereita.
SECV[RITAS] REIPVBLICAE
Exergo: . RIM
Módulo: 17 mm.; 2,14 g. Centenional.
Procedencia: Atopada en Xerpe-Tiobre (Betanzos).
Número de rexistro: 1825
56) Valente (364-378 d.C.).
Anverso: busto con coroa mirando á dereita. D(ominvs)N(oster)VALEN SP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: Nike andando cara á esquerda cunha grilanda nunha man e na outra unha palma. Gráfila. SECVRITAS RE[PUB]LICAE
Exergo: SM (un ¿corazón? no medio das letras) R.
Módulo: 18 mm.; 1,85 g. Centenional.
Procedencia: Pobo de Lugo.
Doazón: D. Benigno Manuel Martínez Villaverde.
Número de rexistro: 2816
57) Graciano (367-383 d.C.).
Anverso: busto mirando á dereita. D(ominvs)N(oster)GRATIA [...]
Reverso: unha figura feminina, con coroa mural,
axeonllada ante outra que está estante, que é o emperador,
e na parte superior dereita unha pequena victoria (Nike)
apoiada sobre un globo que ten
na man o emperador e leva unha coroa de loureiro en
actitude de coroalo. REPARA[TIO] REIPVB.
Exergo: P CO[...]
Módulo: 23 mm.; 4,55 g. Maiorina.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1628
58) Graciano (367-383 d.C.).
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita.
D(ominvs)N(oster)[GR]ATIA NVSP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: unha figura feminina axeonllada ante outra que
está estante mirándoa, probablemente o emperador, e na
parte superior dereita unha pequena victoria (Nike) apoiada
sobre un globo que ten na man o que está de pe.
[REPA]RA[T]IO [RE]IPVB
Módulo: 21 mm.; 5,55 g. Maiorina.
Procedencia: Tiobre.
Número de rexistro: 1635
59) Graciano (367-383 d.C.).
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita. {¿GR?}ATIA[...]
Reverso: unha figura masculina. [...]REIPVB{¿LICAE?}
Módulo: 17 mm.; 2,06 g.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1861
60) Valentiniano II (375-392 d.C.).
Anverso: busto con coroa mirando á dereita. D(ominvs)N(oster)VALEN[...]SIVN[...]
Reverso: aparecen tres figuras: unha feminina axeonllada e
con coroa mural, outra de pe, probablemente o emperador,
mirando á esquerda e aguantando sobre a súa man un globo
sobre o que se atopa a victoria (Nike), en actitude de
coroalo. [REP]ARATIO [R]EIPV[B]
Módulo: 22 mm.; 4,90 g. Maiorina.
Procedencia: Tiobre.
Número de rexistro: 1633
61) Valentiniano II (425-455 d.C.).
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita. D(ominvs)N(oster)VALE{¿N?}TINI[...]
Reverso: unha figura feminina axeonllada ante outra que está
estante mirando para ela (o emperador) e na parte superior
dereita una pequena victoria (Nike) apoiada sobre un globo
que ten na man o emperador.
Módulo: 21 mm.; 4,15 g. Maiorina.
Procedencia: Tiobre.
Número de rexistro: 1636
62) Valentiniano II (425-455 d.C.).
Anverso: busto con coroa, mirando á dereita.
[...]AL.NTINIA[...]AV.
Reverso: o emperador de pe e no centro, sostendo na
súa man unha bola sobre a que se atopa Nike (victoria)
en actitude de coroalo e no outro lado, unha figura de
xeonllos.
Módulo: 23 mm.; 5,75 g. Maiorina.
Procedencia: Tiobre.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 1845
63) Teodosio I (379-399 d.C.).
Anverso: busto con coroa mirando á dereita.
D(ominvs)N(oster)THEODO SIVSP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: unha figura feminina axeonllada e con coroa mural ante outra
que está, mirando á esquerda, o emperador, e na parte
superior dereita unha pequena
victoria (Nike) apoiada sobre un globo que ten na man
Teodosio. REPARATIO[REIP]VB
Exergo: SMAP
Módulo: 22 mm.; 3,67 g. Maiorina reducida.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1630
64) Teodosio I (379-395 d.C.)
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita.
D(ominvs)N(oster)[...]SIVSP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: unha figura con bola/globo e labarum na outra
man, tamén mirando á dereita.
[GLORIA] ROMANORVM.
Módulo: 21 mm.; 4,10 g.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1654
65) Teodosio I (379-399 d.C.).
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita. [...]HEODO SI[...]
Reverso: emperador mirando á dereita, cun estandarte nunha
man e na outra a bola/globo.
GLORIA [R]OMANORVM
Exergo: SMNA (Sacra Moneta ...) (Ceca de Nicomedia)
Módulo: 21 mm.; 4,30 g.
Procedencia: «Casal de Mouros».
Número de rexistro: 1817
66) Teodosio I (379-399 d.C.).
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita. Gráfila.
D(ominvs)N(oster)THEODO SIVSPFAVG(vstvs)
Reverso: tres figuras: emperador no medio co «orbis» nunha
man e sobre el, Nike; de xeonllos, unha figura feminina.
Gráfila. REPARATIO REIPVB
Exergo: ANTA (ANTiochia A-primeira oficina-
Ceca de Antioquía).
Módulo: 24 mm.; 6,05 g. Maiorina.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2770
67) Magno Máximo (383-388 d.C.)
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita.
D(ominvs)N(oster)MAGM[...]
Reverso: tres figuras: o emperador no medio, cunha
bola na man sobre a que se atopa Nike e no outro lado
unha figura axeonllada. Gráfila.
[REPARAT]IO REIPVB
Exergo: {¿SC?} [...]
Módulo: 22 mm.; 4 g. Maiorina.
Procedencia: Betanzos.
Doazón: D. Vicente García Blanco.
Número de rexistro: 2762
68) Honorio (393-423 d.C.) .
Anverso: busto mirando á dereita.
D(ominvs)N(oster)[...]ORIVSP(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: o emperador estante mirando á dereita, cun
estandarte nunha man e na outra un globo/bola.
GLORIA ROMAN[ORVM].
Exergo: ANT. (Antiochia –Antioquía 3ª oficina-
Ceca de Antioquía)
Módulo: 23 mm.; 4,21 g. Maiorina.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1629
69) Honorio (393-395 e 395-423 d.C.).
Anverso: busto mirando á dereita.
D(ominvs)N(oster) HONORIVS P(ivs)F(elix)AVG(vstvs)
Reverso: unha figura masculina estante, o emperador,
mirando á esquerda, con estandarte nunha man e globo/bola
na outra, da que cae unha especie de tea.
GLORIA ROMANORVM
Exergo: SMKA (ceca imperial que pertence a Cirico-Turquía).
Módulo: 20 mm.; 5,35 g. Maiorina.
Procedencia: Betanzos.
Número de rexistro: 1681
       

70) Honorio (393-395 e 395-423 d.C).
Anverso: busto con diadema, mirando á dereita. Gráfila.
D(ominvs)N(oster) HONORIVS P(ivs)[F(elix)] AVG(vstvs)
Reverso: o emperador estante cunha bola nunha man e un cetro na outra. Gráfila.
GLORIA ROMANORVM
Exergo: S MNT (Sacra Moneta Nicomedia-
Ceca de Nicomedia)
Módulo: 21 mm.; 4,15 g. Maiorina.
Procedencia: ?
Número de rexistro: 1685
 

     

INICIO

BIBLIOGRAFÍA

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, María (2005 e 2006): "Moedas romanas do Museo das Mariñas...". Anuario Brigantino 2005 e 2006.