EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

Francisco Javier MARTÍNEZ SANTISO

1893. "Copia de un apunte original de Javier Martínez titulado EL MARULO". Óleo/cartón. 23x14,5 cm. Nº rexistro: 3057. Ca 1895. "Croquis cromático (D'aprés nature)". Óleo/táboa. 21,5x21 cm. Nº rexistro: 3059.  24-11-1895. Sen Título. Óleo/táboa. 30x19,5 cm. Nº rexitro: 1602.  1895. Sen título. Óleo/taboa. 23x14,5 cm. Nº rexistro: 3055. 
Ca 1895ca. "Composición". Óleo/cartón. 29,5x21,5 cm. Nº rexistro: 3060.

 

1923. "Estudio luz de la tarde - Betanzos". Óleo/cartón. 21,5x30 cm. Nº rexistro: 1600.

 

03-02-1932. "Sargadelos". Óleo/cartón. 21,5x30 cm. Nº rexistro: 1601.

 

28-08-1932. "Cruz Verde de abajo = Betanzos = Apunte del natural por Francisco Javier Martínez Santiso el 28 de Agosto de 1932". "Os palleiros". Óleo/cartón. 15x23,5 cm. Nº rexistro: 3056.
   
Francisco Javier Martínez Santiso gostaba de crear perfumes e tintas. Óleos de Francisco Javier Martínez Santiso.    
     

INICIO