EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

TEMPOS MODERNOS

Cámara fotográfica (ca. 1910). Fotografía dun álbum do s. XIX. Visor estereoscópico de fotografías que pertenceu a don Javier Teijeiro. Depósito de don Jesús Fraga Varela. Proxector da casa "Cinematographes Pathé Frères, 14, rue Favart, Paris". Nº de serie: 2005. É o máis antigo de Galicia. Utilizouse para cine ambulante. Depósito de don Ángel Manuel Rodríguez, don Manuel Silvén Fernández e don Claudio Dositeo Silvén Rodríguez.
Primeiro proxector do Cine Alfonsetti (1910). Proxector "MOVIEGRAPH" que pertenceu a don Javier Teijeiro. Depósito de don Jesús Fraga Varela. Cámaras fotográficas, proxectores caseiros e unha radio. Radio.
Gramófono. Gramófono. Gramófono. Máquina de escribir "MIGNON". Modelo 4, 1924. Foi nventada por Friedrich von Hefner-Alteneck en 1903 e fabricada pola empresa alemana AEG desde 1904 ata 1934.

 
Máquina de escribir "UNDERWOOD". Calculadora mecánica de bolsillo e o libro Cuentas ajustadas. Doazón de don Ricardo López Saavedra. Entrada do Cine Capitol. "RAUL FERNANDEZ MEÁS PARA BIEN DE SU PUEBLO IMPLANTÓ EN ESTA TIERRA EL CULTIVO DEL LÚPULO".
Placa realizada polo célebre escultor Ángel Ferrant. Estaba situada no edificio do secadeiro do lúpulo en Betanzos.

INICIO

BIBLIOGRAFÍA

BORONDO, Rogelio (1900): Memorias de un viaje improvisado. Betanzos, Imp. Sucs. de Castañeira.

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (1990-1991): O Arquivo Fotográfico Selgas. Concello de Betanzos.

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo; SARMIENTO ESCALONA, Rosario (1997): O cinematógrafo en Betanzos (1897-1951). Deputación Provincial da Coruña.

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo e VEIGA FERREIRA, Xosé María (2001): Betanzos fotográfico. Concello de Betanzos.

MIGUEZ RODRÍGUEZ, José Antonio (1960): Historia y vicisitudes del periodismo en Betanzos. Colección: "Estudios sobre Betanzos" (Instituto Laboral). Recopilación, Grupo Untia. Patrocinio, Ayuntamiento de Betanzos, 1980.