EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

ALCALDES de BETANZOS

D. Juan María Ramos Chas
18-04-1845 // 17-04-1846
20-04-1846 // 27-12-1847
04-01-1850 // ...-06-1851
D. Francisco Sánchez Mirás
17-20-04-1846
06-07-1855 // 02-08-1856
01-01-1869 // 19-08-1873
11-03-1874 // 10-03-1875
D. Salvador Montoto Varela
01-10-1868 // 07-12-1868
11-01-1874 // 11-03-1874
D. Manuel Sánchez Cordero
01-07-1879 // 28-03-1881
03-03-1884 // 14-08-1884 (interino)
 
D. César Sánchez San Martín
13-02-1882 // 25-02-1884
02-01-1886 // 01-07-1891
01-07-1899 // 15-12-1905
D. Fermín Couceiro Serrano
01-07-1891 // 01-01-1894
D. Calixto Leis y Ponte
01-01-1894 // 1-12-1894
01-01-1906 // 11-03-1912
D. Antonio Núñez Piroto
03-12-1894 // 01-07-1895
 
D. Claudio Ares Lorenzo
01-07-1895 // 10-02-1898
D. César Sánchez Díaz
14-03-1912 // 01-01-1914
D. Antolín Sánchez Valeiro
01-01-1914 // 27-12-1915

 

D. Agustín Leis Ponte
01-01-1916 // 13-10-1917
08-12-1917 // 01-04-1920
D. Domingo Etcheverría Naveira
01-04-1920 // 01-04-1922
15-01-1923 // 01-10-1923
D. Adolfo Sánchez Díaz
01-04-1922 // 08-01-1923
15-04-1930 // 15-03-1931
D. José Calviño Salazar
01-10-1923 // 26-11-1923
01-02-1924 // 08-02-1924
D. Vicente Garma Páez
03-12-1923 // 01-02-1924
D. Emilio Romay Montoto
08-02-1924 // 17-01-1929 (será Presidente da Deputación desde o 14-02-1929 ata o 20-02-1930 e repetirá na etapa 28-10-1939 // 10-02-1950).
Busto realizado por José Juan.
D. Víctor Cancela Noguerol
15-04-1931 // 30-04-1931
18-10-1934 // 22-02-1936
D. José Novo Rodríguez
20-08-1932 // 30-05-1933
D. Ramón Beade Méndez
30-05-1933 // 18-10-1934
22-02-1936 // 25-04-1936
D. Tomás López da Torre
25-04-1936 // 04-07-1936
D. Ángel González Vázquez
Delegado Gobernativo Militar
27-07-1936 // 16-01-1937
D. Juan Jesús García Iribarne
02-12-1937 // 02-10-1939
D. Gonzalo González y González
17-10-1939 // 02-04-1940
D. Manuel Álvarez García
17-04-1940 // 17-11-1942
D. Manuel Becaría Loureda
03-01-1943 // 09-02-1945
D. Tomas Dapena Espinosa
28-03-1945 // 10-10-1968
D. Marcial Olveira Rey
10-10-1968 // 02-02-1974
D. Julio Romay Becaría
02-02-1974 // 07-07-1978
D. Ramón Sánchez García
19-04-1979 // 06-09-1979
D. Vicente de la Fuente García
25-09-1979 // 23-05-1983
D. Antolín Sánchez Presedo
23-05-1983 // 30-11-1985
D. Manuel Lagares Pérez
30-11-1985 // 06-06-2007
Dª María Dolores Faraldo Botana
06-06-2007 // 11-06-2011
     
D. Ramón García Vázquez
11-06-2011 // 06-08-2018
Dª María Barral Varela
06-08-2018 // ...
     

INICIO