EDIFICIO Colecc. RAFAEL SEOANE CASTROS-ROMA IDADE MEDIA ESCUDOS & BANDEIRAS ALCALDES
APOSTOLADO MEDALLAS TRAXE &
Ballet REY de VIANA
Colecc. JIMÉNEZ-COSSÍO OFICIOS ESCOLAS
MAPAS & PLANOS FESTAS RELOXO de TORRE FJ MARTÍNEZ SANTISO TEMPOS MODERNOS BIBLIOGRAFÍA
ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZOS BIBLIOTECA VIRTUAL DE BETANZOS HEMEROTECA VIRTUAL DE BETANZOS ANUARIO BRIGANTINO  

ESCUDOS & BANDEIRAS

Evolución do escudo municipal de Betanzos. Composición: Alfredo Erias.

Logo do Museo das Mariñas.

Escudo municipal de Betanzos (aprox. 1860-1874). Atopouno Alfredo Erias no 1981 na carpintería municipal (actual Conservatorio de Música). Estaba tallado nun vello respaldo dun banco, reutilizado para a mesma función, pero invertido e cuberto todo por un fieltro carmesí rachado.

Versión de don Luís Otero do escudo municipal de Betanzos atopado nun banco.

Baleirado do escudo municipal máis antigo de Betanzos (s. XV) Escudo do Cuartel de Milicias (1818).

Escudo municipal de Betanzos na caixa dos bandos.

Escudo municipal de Betanzos nun sombreiro de maceiro, quizais de 1823-1833..
Medalla de "Regidor" co escudo municipal de Betanzos (entre 1780 e 1833). Medalla de prata e de ouro deseñada por don José Veiga Roel. Escudo da cidade na bandeira da Irmandade da Fala de Betanzos, de 1917-1918. Escudo da Irmandade da Fala de Betanzos na súa bandeira, de 1917-1918. Bandeira da Irmandade da Fala de Betanzos (1917-1918), probablemente deseñada por Camilo Díaz Baliño.

Diploma do «Centro Betanzos de Buenos Aires» a «Don Andrés Beade Dopico...» (5-12-2000).

Placa homenaxe a don Juan García Naveira (16-05-1929). Escudo da placa homenaxe a don Juan García Naveira (16-05-1929). Escudo da bandeira dos scouts de Betanzos, arredor de 1916. Bandeira dos scouts de Betanzos, arredor de 1916: "LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA TROPA DE BETANZOS".
Bandeira do Goberno Republicano Español no Exilio, caixa dos bandos, bandeira da Irmandade da Fala de Betanzos e busto de bronce de Castelao. Entrega da bandeira do Goberno Republicano Español no Exilio. Bandeira do Goberno Republicano Español no Exilio. Escudo da bandeira do Goberno Republicano Español no Exilio. "Constitución de la República Española, 1931".
  Busto de Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950) doado polo Centro Betanzos de Bos Aires.
Escudo de Betanzos no cartel das festas de san Roque de 1906. Escudo de Betanzos no cartel das festas de san Roque de 1907. Escudo da Coruña no cartel das festas de agosto de 1907. Cimeira masónica da bandeira das "Escuelas García Hermanos" de Betanzos.
Bandeira das "Escuelas García Hermanos, Betanzos". De Galicia por un lado e de España polo outro. Cruz de Churío (baleirado), arredor do s. IX. Probable símbolo templario na porta occidental de San Francisco (baleirado). elmo atopado na Rúa da Cerca por don Manuel Corral (s. XVII). Escudo inacabado enriba do arco de entrada ó convento de santo Domingo (entrada ó Cine Alfonsetti) (s. XVI).
Escudo tallado nun cabezal de moble (s. XVII).   Escudo dos Vilousaz. Procede da casa da Rúa da Cerca (s. XIV). Escudo dos Afonso no sepulcro de Sancha Rodríguez, primeira esposa de Fernán Pérez de Andrade (s- XIV). Escudo aparecido no chan da Porta da Vila (s. XIV).

Escudo de Afonso de Carvallido (s. XV): Reconstrución: Alfredo Erias.

Lauda sepulcral do cabaleiro GUNÇALVO RODRIGES (1462).

Fernán Pérez de Andrade "o mozo"e o seu fillo Diego de Andrade (os dous na igrexa mosteiral de Monfero, s. XV). Baleirados. Os escudos de armas teñen o mesmo tamaño que os empregados nos combates. Escudo real e simbólico de Diego de Andrade (s. XV), idéntico ó de seu pai, Fernán Pérez de Andrade "o mozo".

 

Escudo da casa do Barral en Tiobre (baleirado). Século XVI-XVII. 

Escudo da Casa de Cortiñas (s. XVII).

         
Restos da bandeira do "Regimiento Provincial de Betanzos". Legado de don Francisco Vales Villamarín.          

INICIO

BIBLIOGRAFÍA

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2014): Iconografía de las tres iglesias góticas de Betanzos: San Francisco, Santa María do Azougue y Santiago. Briga Edicións y Xunta de Galicia, Betanzos.

ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo (2014): "Informe sobre o escudo heráldico municipal de Betanzos". Anuario Brigantino, nº 37, pp. 345-416.

GARCÍA G-LEDO, Xosé Antón (1984): "Escudos de Betanços (I)". Anuario Brigantino, nº 7, pp. 87-96.

GARCÍA G-LEDO, Xosé Antón (1985): "Escudos de Betanços (II)". Anuario Brigantino, nº 8, pp. 95-114.

GARCÍA G-LEDO, Xosé Antón (1986): "Escudos de Betanços (III)". Anuario Brigantino, nº 9, pp. 83-96.

VALES VILLAMARÍN, Francisco (1948): "El blasón de Betanzos de los Caballeros". Anuario Brigantino. Edición particular. Betanzos, 1968.
-(1948): "Las armas del primer conde de Maceda". Anuario Brigantino. Fiestas Patronales. Betanzos, 1969. Edición particular (versión en galego), Betanzos, 1969.
- (1967): "El verdadero blasón de Alonso Pita da Veiga". Revista del Instituto «José Cornide» de Estudios Coruñeses. Año III. Núm. 3, A Coruña.
- (1970): "Algo sobre el blasón del canónigo compostelano Gonzalo Eans". Cuadernos de Estudios Gallegos. Tomo XXV, fascículo 77. La Voz de Galicia, A Coruña, 18-08-1981. Anuario Brigantino 1981.
-(1970): Unha interesante pedra de armas da bisbarra betanceira. Edición particular. Betanzos.
- (1971): "As novas armas municipas de Oza dos Ríos". Mundo Gallego. Nº 29. Madrid, 1971.
-(1972): O brasón de Fernán Pérez de Andrade “O Boo”. Edición particular, A Coruña.
-(1976): "Armas del segundo marqués de Bendaña". Fiestas Patronales de Betanzos.
-(1978): "Caramona". La Coruña, paraíso del turismo. A Coruña. La Voz de Galicia. A Coruña, 15-08-1980.
-(1981): "El jabalí de Andrade «O Bóo»". El Ideal Gallego, A Coruña, 16-12-1981.
-(1981): "El blasón de los Vilousaz". Anuario Brigantino.